Activitate cu tema,, Prevenirea și combaterea violenței ''
-activitate realizată cu elevii claselor primare și gimnaziale în parteneriat cu Poliția Română