Graficul activitatilor

Descarca graficul activitatilor

GRAFICUL ACTIVITATILOR

An scolar: 2021 2022

 

Nr.

Crt.

ACTIVITĂŢI

Resurse umane şi

instituţionale

Colaboratori

Termen

1.

Întocmirea planificărilor semestriale în conformitate cu reglementările ariei curriculare „Consiliere şi orientare”si realizarea unui calendar cu activitatile

demonstrative pe clase.

 

 

Diriginţi

Direcţiune Membrii comisiei

 

 

Septembrie

2021

2.

Organizarea Consiliului elevilor şi implicarea acestuia în aspectele

decizionale ale şcolii

Comisia diriginţilor Consiliul de

administratie

Direcţiune Membrii comisiei

 

Septembrie

2021

3.

Constituirea Comitetelor de părinţi pe

clase

         Diriginţi

Părinţi

Direcţiune

Septembrie

2021

 

4.

Prezentarea PPT a unor materiale intitulate

,,De la violenta verbala la violenta fizica”

 

Diriginţi Elevi

 

Membrii comisiei

 

Octombrie 2021

 

5.

Desfasurarea activitatii cu tema:

,, Ce este violenta? Atitudini pozitive si negative fata de sine”

- aplicare de chestionare, teste, pliante

 

Diriginţi Elevi

 

Membrii comisiei

 

Noiembrie 2021

6.

Desfasurarea activitatii:

,, Cum combatem violenta?

Diriginti

Elevi

Membrii comisiei

Ianuarie

2022

7.

Activitati in cadrul saptamanii Scoala Altfel: ,, Violenta in imagini”

-prezentarea a unor materiale; vizionarea unor filme tematice şi dezbateri pe marginea acestora; alcătuirea de eseuri, compuneri, desene şi caricaturi având

temă nonviolenţa.

 

 

Dirigin

Elevi

 

 

Membrii comisiei

 

 

Aprilie 2022

8.

Prezentarea de rapoarte specifice ale dirigintelui la sfârşit de semestru, privitor la starea disciplinară a clasei, documente din care să reiasă măsurile de sancţionare

în cazul nerespectării RI, pv. ale sedintelor cu părinţii

 

 

Diriginti

 

 

Membrii comisiei

 

 

Mai 2022

 

9.

 

Raportul de evaluare al activitatii comisiei

Responsabil comisie

 

Membrii comisiei

 

Iunie 2022

 

Responsabil,

TOMA ELENA DANIELA

ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE

Nr. Crt.

ACTIVITĂŢI

Resurse umane şi instituţionale

Colaboratori

Termen

1

Desfăşurarea orelor de dirigenţie

conform programei

Diriginţii

Elevi

Direcţiune

săptămânal

2

Acţiuni de prevenire a factorilor de risc asupra comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor

(consum de droguri, deteriorări de bunuri,violenţă)

 

Diriginţii

 

Poliţie, Primărie

 

în cadrul orelor de dirigentie

3

Marcarea prin activităţi culturale a evenimentelor importante la nivel european, naţional şi regional: 1 Decembrie, momente

marcante în istoria UE, sărbători religioase, comemorări, etc.

 

Profesori Diriginţii Elevi

 

 

Direcţiune Membrii comisiei

 

 

permanent

4

Organizarea şi derularea activitătilor de tradiţie:

Ziua educaţiei, cercuri tematice, etc.

Diriginţii Profesori Elevi

Primărie, Poliţie, Biserică, Membrii comisiei

 

permanent

5

Implicarea elevilor cu iniţiativă în proiecte menite să stimuleze

procesul de dezvoltare personală şi calitatea stilului de viaţă

Diriginţii Profesori Elevi

 

Membrii comisiei

 

săptămânal

6

Oferirea de consiliere legată de tehnicile de învăţare şi de managementul informaţiilor,

pentru evitarea eşecului şcolar

 

Profesori

Responsabili arii curriculare Diriginţi

Membrii comisiei

 

permanent

7

Prezentarea a unor materiale, vizionarea elevilor a unor filme tematice şi dezbateri pe marginea acestora, alcătuirea de eseuri, compuneri , desene şi caricaturi având temă nonviolenţa

 

 

Diriginţii

Profesori

 

Diriginţi/Învăţători Elevi

Membrii comisiei

 

 

semestrial

8

Expozeuri tematice din partea elevilor, privind aspecte legate de probleme specifice vârstei

 

Diriginţii

Profesori

 

Direcţiune Membrii comisiei

 

 

semestrial

9

Prezentarea unor referate realizate de elevi/profesori pe teme de violenţă

 

Diriginţii

Profesori

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

 

semestrial

ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA PROGRAMELOR EDUCATIVE

 

 

Nr. Crt.

ACTIVITĂŢI

Resurse umane şi instituţionale

Colaboratori

Termen

1

Organizarea unui calendar de pregătire şi desfăşurare a unor ore

demonstrative pe fiecare nivel de studiu

 

Diriginţii

Comisia pentru prevenirea şi

eliminarea violenţei în mediul şcolar

 

octombrie

2

Asistenţe la orele de orientare şi consiliere, monitorizare

Diriginţii Poliţie Primărie

 

Direcţiune

 

bi -semestrial

3

Aplicarea unor seturi de teste şi chestionare în vederea ameliorării procesului instructiv-educativ la şcoala noastră, interpretarea rezultatelor şi conceperea unei strategii de ameliorare şi eficientizare, de prevenire prin consiliere educaţională şi psihologică a unor posibile situaţii

conflictuale

 

 

 

 

Diriginţii

 

 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei în mediul şcolar

 

 

 

 

anual

4

Prezentarea de rapoarte specifice: raport al dirigintelui/învăţătorului la sfârşit de semestru, privitor la starea disciplinară a clasei, documente din care să reiasă măsurile de sancţionare în cazul nerespectării RI, obiective şi acţiuni educative derulate, procese

verbale ale lectoratelor cu părinţii

 

 

 

Diriginţii

 

 

Direcţiune Comisia pentru prevenirea şi

eliminarea violenţei în mediul şcolar

 

 

semestrial